Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp

Giới thiệu

Công ty Tulip Food quyết định tham gia Hiệp ước Toàn cầu, một sáng kiến của LHQ. Hiệp ước Toàn cầu được công bố năm 1999, là sáng kiến của LHQ dành cho cộng đồng doanh nghiệp để khuyến khích phát triển bền vững trên toàn thế giới. Việc Tulip tham gia Hiệp ước này ảnh hưởng đến nội dung của Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp. Hiệp ước Toàn cầu đề ra mười nguyên tắc trong bốn lĩnh vực quan trọng: nhân quyền, quyền lao động, bảo vệ môi trường và chống tham nhũng. Tulip yêu cầu tất cả nhà cung cấp hỗ trợ Hiệp ước Toàn cầu.

Yêu cầu chung cho Nhà cung cấp

Chấp nhận và tuân thủ Quy tắc Ứng xử này là một phần không thể thiếu trong mỗi Hợp đồng Kinh doanh với Tulip. Quy tắc Ứng xử thiết lập lên yêu cầu tối thiểu và Tulip yêu cầu các nhà cung cấp liên tục cải thiện trong những lĩnh vực mà Quy tắc Ứng xử quy định. Các nhà cung cấp của Tulip phải thực hiện tất cả các sáng kiến và biện pháp cần thiết và liên quan để đảm bảo tuân thủ “Quy tắc Ứng xử của Tulip dành cho Nhà cung cấp”. Để chứng minh sự tuân thủ, các nhà cung cấp phải cung cấp cho Tulip thông tin về những chủ đề được đề cập trong Quy tắc Ứng xử. Các nhà cung cấp phải ứng xử tùy theo quốc gia mà mình hoạt động; các nhà cung cấp phải ủng hộ và tôn trọng những nhân quyền đã được quốc tế công nhận. Các nhà cung cấp phải tôn trọng rằng nhân viên của Tulip đã phải cam kết ứng xử bằng sự trung thực, liêm chính và đáng tin cậy và nhân viên của Tulip không chấp nhận, trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kỳ thứ gì có khả năng ảnh hưởng đến quyết định liên quan đến quan hệ của Tulip đối với các nhà cung cấp. Nhà cung cấp vi phạm “Quy tắc Ứng xử của Tulip dành cho Nhà cung cấp” sẽ bị chấm dứt quan hệ.

Các đối tác của nhà cung cấp

Tulip cũng khuyến khích các nhà cung cấp sử dụng Quy tắc Ứng xử này làm nền tảng cho sự hợp tác đối với các đối tác cung cấp của mình.

Tuân thủ pháp luật

Các nhà cung cấp phải tuân thủ tất cả các bộ luật địa phương ban hành, các quy định và tiêu chuẩn công nghiệp. Tulip khuyến khích các nhà cung cấp tuân thủ các Hiệp định của ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế) và UN (Liên Hợp Quốc).

Cách thức Tuyển dụng

Lao động trẻ em

Cấm sử dụng hoặc hưởng lợi từ lao động trẻ em. Tuổi tối thiểu để làm công việc toàn thời gian không được kém tuổi hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập và không được dưới 15 tuổi trong bất kỳ trường hợp nào (hoặc 14 tuổi theo luật địa phương, tuân thủ ngoại lệ của ILO dành cho các quốc gia đang phát triển). Nhân viên dưới 18 tuổi không được tham gia những công việc độc hại hoặc làm việc ban đêm, bất kể số giờ làm việc. Với loại hình công việc này, công nhân phải trên 18 tuổi và nhà tuyển dụng phải tuân thủ các bộ luật và quy định địa phương. Tuổi tối thiểu để làm công việc bán thời gian (công việc không được làm gián đoạn học tập) không được nhỏ hơn 13 tuổi (hoặc 12 tuổi theo luật địa phương, tuân thủ ngoại lệ của ILO dành cho các quốc gia đang phát triển). Nếu phát hiện vi phạm lao động trẻ em, ngoài các hành động tuân theo Quy tắc Ứng xử, Tulip lưu có quyền yêu cầu các tổ chức địa phương hoặc quốc tế thiết lập quy trình bồi thường thích hợp.

Lao động ép buộc và Tự do đi lại

Cấm sử dụng hoặc hưởng lợi từ lao động ép buộc. Nhân viên phải được tự do đi lại trong khi làm việc. Chỉ được sử dụng nhân viên bảo vệ vì những lý do an ninh thông thường để bảo vệ nhân viên và tài sản của công ty. Cấm thu giữ giấy tờ cá nhân, tiền ký quỹ lao động hoặc không trả tiền bồi thường cho nhân viên nhằm mục đích không cho người lao động nghỉ việc.

Hành vi Kỷ luật

Cấm sử dụng các hình phạt lên cơ thể, đe dọa bạo lực hoặc các hình thức áp bức hoặc lạm dụng cơ thể, tâm lý khác. Cấm kỷ luật dưới hình thức phạt tiền hoặc trừ tiền bồi thường.

Phân biệt đối xử

Nghiêm cấm phân biệt đối xử trực tiếp hoặc gián tiếp trong hành vi thuê mướn hoặc tuyển dụng trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hoặc mâu thuẫn khác, tuổi tác, quốc tịch, nguồn gốc xã hội hoặc sắc tộc, tài sản, xu hướng tình dục, sinh nở hoặc những tình trạng khác. Cấm yêu cầu nữ nhân viên tham gia xét nghiệm thai sản bắt buộc. Cấm yêu cầu nhân viên tham gia xét nghiệm HIV/AIDS bắt buộc.

Tiền lương, Lợi tức & Ngày nghỉ

Nhân viên được trả lương đủ sống và tối thiểu theo các bộ luật và quy định địa phương. Ngoài ra, nhân viên phải được chu cấp các lợi tức theo các bộ luật và quy định địa phương. Tiền lương phải được trả thông qua phương thức được pháp luật chấp nhận và được trả không ít hơn một lần mỗi tháng. Nhân viên được quyền nghỉ bệnh và nghỉ thai sản theo các bộ luật và quy định địa phương.

Giờ làm việc

Niềm tin cơ bản của Tulip là thời gian làm việc tối đa được cho phép trong một tuần bình thường không được quá 48 giờ và tối đa là 60 giờ, bao gồm cả thời gian làm thêm. Làm thêm phải dựa trên tinh thần tự nguyện và phải được sắp xếp để đảm bảo tình trạng làm việc an toàn và nhân đạo. Thời gian làm thêm phải được tính tiền theo các bộ luật và quy định địa phương. Tuy nhiên, Tulip chấp nhận nhân viên của nhà cung cấp có thể làm việc hơn 60 giờ nếu việc làm thêm là tự nguyện và được cho phép theo các bộ luật và quy định địa phương. Những ngày làm việc liên tiếp phải tuân theo các bộ luật và quy định địa phương, nhân viên được phép nghỉ tối thiểu một ngày trong tuần.

Điều khoản Tuyển dụng

Nhân viên phải được cung cấp văn bản xác nhận điều khoản tuyển dụng nếu các bộ luật và quy định địa phương bắt buộc.  

Tự do Họp hội và Quyền Đàm phán Tập thể

Nghiêm cấm can thiệp hoặc giới hạn quyền của nhân viên được tự do tham gia công đoàn và đàm phán tập thể theo các bộ luật và quy định địa phương. Trong những tình huống hoặc quốc gia mà quyền tự do họp hội và đàm phát tập thể bị luật pháp giới hạn, nhà tuyển dụng phải cung cấp các giải pháp tương tự quyền tự do họp hội và đàm phán tập thể.

Sức khỏe và An toàn

Môi trường làm việc phải an toàn và sạch sẽ cho nhân viên theo các bộ luật và quy định địa phương. Một hoặc nhiều đại diện quản lý chịu trách nhiệm thiết lập các quy trình và chính sách bằng văn bản liên quan đến sức khỏe, an toàn, phúc lợi và cơ sở vật chất chung và những chính sách này phải được tuân thủ.

Môi trường

Tuân thủ các bộ luật và quy định địa phương liên quan đến bảo vệ môi trường. Các nhà cung cấp phải nổ lực thiết lập hệ thống quản lý để giảm thiểu chất thải, năng lượng thải vào không khí, đất và nước; xử lý hóa chất theo phương pháp an toàn với môi trường; xử lý, lưu trữ và tiêu hủy các chất thải độc hại theo phương pháp an toàn với môi trường; đóng góp cho việc tái chế và tái sử dụng các nguyên vật liệu và sản phẩm; triển khai các công nghệ thân thiện với môi trường.

Tham nhũng và Hối lộ

Nghiêm cấm đề nghị, hứa hẹn, đưa cho, chấp nhận, thông đồng hoặc đòi hối lộ.

Giám sát và Đánh giá

Nhà cung cấp sẽ lưu giữ tại chỗ bất kỳ tài liệu nào cần thiết để chứng minh sự tuân thủ với Quy tắc Ứng xử này. Tất cả nhà cung cấp bắt buộc phải cho phép Tulip hoặc đại diện được Tulip chỉ định thanh tra toàn bộ cơ sở và cho phép tiếp cận các tài liệu của nhà cung cấp liên quan đến việc tuân thủ hoặc không tuân thủ Quy tắc Ứng xử này.