Viết lời khiếu nại

Cảm ơn bạn đã liên hệ chúng tôi. Chúng tôi mong muốn lắng nghe đóng góp của bạn nếu bạn đã dùng một sản phẩm Tulip không đúng như mong đợi, Chúng tôi tin rằng mỗi nhận xét hoặc khiếu nại là cơ hội để chúng tôi cải thiện sản phẩm.

Sản phẩm nào không như mong đợi của bạn?

số EAN là dãy số có 13 chữ số viết trên bao bì sản phẩm cùng với mã vạch
Có bao nhiêu sản phẩm liên quan đến khiếu nại này?

Sản phẩm gặp vấn đề gì?

Bạn phải giữ bất kỳ vật lạ bên ngoài cho đến khi chúng tôi trả lời hoặc cho đến khi giải quyết xong khiếu nại. Trong trường hợp vật lạ bên ngoài gây tổn thương răng miệng, bạn phải gửi nó đến Danish Crown A/S (nếu không, khiếu nại sẽ bị từ chối). Chúng tôi sẽ cho bạn biết thông tin về cách và địa chỉ để gửi vật lạ bên ngoài.
Vui lòng giữ phần còn lại của sản phẩm trong tủ lạnh hoặc tủ đông cho đến khi chúng tôi hồi đáp hoặc cho đến khi giải quyết xong khiếu nại.

Để khiếu nại về sản phẩm, vui lòng điền vào mẫu bên dưới. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nghiêm túc khiếu nại của bạn. Nếu bạn tìm thấy vật lạ bên ngoài, chúng tôi cần chúng để kiểm tra. Vui lòng mô tả vật lạ bên ngoài trong trong mẫu bên dưới và giữ các vật lạ này lại cho đến khi chúng tôi trả lời.

Thông tin liên hệ

Gửi